Martin BABARÍK
photo & graphic design

© Martin Babarík, 1993 - 2020, All rights reserved. Unauthorized copying and public performance of this work prohibited.

Share on Facebook
Share on Twitter

Foto:

2004 - 2006, Putovná medzinárodná výstava “Rock, Pop, Jazz…vo fotografii” (part I., II., III.)
Na výstave je zastúpených 35 autorov – amatérov aj profesionálov, prevažne zo Slovenskej a Českej republiky, ale aj renomovaní fotografi z USA a Veľkej Británie. Výstava ponúka pohľady na známe i menej známe osobnosti domácej i svetovej hudobnej scény, hlavne rockovej a jazzovej, od 70-tych rokov minulého storočia až po dnes.

2005, Mestská galéria Rimavská Sobota, výstava “Traja fotografi Rimavskej Soboty” (Martin Babarík, Erik Faršang, Marta Kanalová), sprievodná výstava k výstave Alana Hyžu “Ľudia a ich svety”.

2013 - Festival Samsara, Rim. Sobota (25.mája). Výstava fotografií M.Babarík, Michaela Chromíková, Lucia Poprociová: tu >>>

2013 - Festival Transistor, Rim. Sobota (september - december), plagát tu >>>

2014 - Ocenenie v National Geographic, Daily Dozen, 25. februára 2014 tu>>>

2014 - Samostatná výstava Van Dyke fotografií, reštaurácia Kongo, RS

2014 - Čestné uznanie vo fotosúťaži “Zaostrené na Slovensko”, Senica tu>>>

2014 - 3. miesto v Československá fotografie (december), kategória Artefakt

2015 - Čestné uznanie vo fotosúťaži “Pomoc druhým”, Senica tu>>>

2016 - Člen poroty fotosúťaže Malohont mojimi očami (MAS Malohont) tu>>>

2017 - Fotenie finalistov ankety Strom roka 2017 (Nadácia Ekopolis) tu>>>

2017 - Samostatná výstava “Odspodné” v OC Galéria Lučenec tu>>>

2017 - Fotosúťaž Europe Direct Senica na tému “Rozmanitosť v Európe” - 3. Miesto

2018 - Fotenie finalistov ankety Strom roka 2018 (Nadácia Ekopolis) tu>>>

2018 - Samostatná výstava “Čarovná príroda”, Bošáca, august - september 2018

2018 - Fotosúťaž Europe Direct Senica na tému “Dedičstvo Európy” - čestné uznanie

2019 - “Rimavská Sobota, neznáma známa” - výstava fotografií v spolupráci s GMM Rimavská Sobota tu>>>

2019 - Fotenie finalistov ankety Strom roka 2019 (Nadácia Ekopolis) tu>>>

2019 - Fotosúťaž Europe Direct Senica na tému “EUROOBČAN” (predseda poroty Andrej Bán) - 2. Miesto tu>>>

Literárna tvorba:

Autor divadelnej hry „V štyridsiatom piatom bola nuda“ – Divadlo Klasik (BA), réžia: Monika Ondrejková – Kovalčíková
- 1. miesto, krajská prehliadka Stretnutie s malou Táliou, Senec, 18.3.2010
- 2. miesto + hlavná cena poroty AGORA, celoštátna suťažná prehliadka Divadlo a deti 2010, Rim. Sobota
- Postup na Scénickú žatvu 2010